Veilig vluchten gewoon voor iedereen

Veiligheid

Veilig zelfstandig wonen

Mensen moeten steeds langer thuis blijven wonen of zij verhuizen naar een appartement, vaak in een portiekflat. In geval van nood weten zij vaak niet hoe te handelen.

Veilig in een Verzorgingshuis

Mensen die in een verzorging tehuis wonen zijn totaal niet zelfredzaam. Is elke medewerker getraind hoe te handelen tijdens een grote calamiteit, zoals een brand?

Veilig tijdens Evenement

Mensen met een rollator en/of een rolstoel willen gelijkwaardig kunnen feesten. Tijdens een calamiteit is het belangrijk dat er veilige vluchtweg en nooduitgang is.

Veilig op Vakantie

Mensen blijven zelfstandig reizen. Medewerkers van hotels en andere accommodaties worden er niet op getraind om deze groep veilig te laten vluchten.

Veilig op het werk

Met een been in het gips toch naar het kantoor of in een rolstoel en werkzaam op de 6 etage? Weten uw collega's hoe te handelen mocht een evacuatie nodig zijn?

Veilig naar School

Heeft u leerlingen die in een rolstoel zitten? Of loopt een leerling vanwege een ongeluk een aantal weken met krukken? Weet iedereen hoe te handelen als er een brand is?

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Architecten

Wij kunnen meedenken over hun ontwerpen zodat ze dit meenemen omdat er te weinig hierover in het bouwbesluit staat. De vergrijzing zet door mensen moeten allemaal langer zelfstandig kunnen wonen over wordt nagedacht behalve aan veilig vluchten.

Gemeenteafdeling bouw en vergunningen

We hebben een VN -verdrag gehandicapten in dit verdrag staat dat iedereen gelijkwaardig en onbelemmerd moet mee kunnen doen. Maar helaas staat dit verdrag haaks op het bouwbesluit. Om deze mensen te begeleiden dat ze meteen rekening houden met veilig vluchten geven we advies en helpen we ze meedenken waar nodig.

Woonbouwverengingen

In bestaande appartementen zijn vluchtwegen aangebracht. De voldoen aan de eisen maar voor mensen met een beperking voldoen deze niet. Wij begeleiden woonbouwverengingen met het geven van voorlichting aan bewoners wat te doen bij brand.

Vve

We geven op locatie trainingen aan bewoners wat te doen bij brand

Vastgoed eigenaar

Als vastgoed eigenaar bent u verantwoordelijk dat iedereen veilig kan vluchten bij een calamiteit heeft u daar wel eens of nagedacht? Of u vluchtwegen en nooduitgangen wel geschikt zijn voor mensen die niet zelfredzaam?

Wmo Consulenten

Als Wmo consulent helpt u mensen met het zo inrichten van hun woning zodat ze zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen. Maar voorlichting voor veilig vluchten komt niet voor in hun pakket. Wij geven trainingen aan Wmo consulenten zodat ze dit aan hun pakket kunnen toevoegen.

Hotel en/ of accommodatie eigenaren

Heeft u uw nooduitgangen en vluchtwegen wel een goed nagelopen of ze wel geschikt zijn voor mensen die niet zelfredzaam zijn en op de bijvoorbeeld op de 5de etage van u hotel zit?

Onze missie

Veilig Vluchten. Dat kan toch iedereen?

Helaas blijkt te vaak dat veilig vluchten toch niet zo vanzelfsprekend is. Zeker als het gaat om mensen die minder of niet zelfredzaam zijn.

Totdat het fout gaat …

De initiatiefnemers van Veilig Vluchten maken zich sterk voor een veilige maatschappij. Voor Iedereen!

Onze missie is om heel Nederland toegankelijk én uitgankelijk te maken voor iedereen. 

Stapje voor stapje komt er steeds meer aandacht voor deze missie, die zo belangrijk is voor iedereen die verminderd of helemaal niet zelfredzaam is.

Met uw financiële ondersteuning draagt u eraan bij om onze missie veel sneller bereiken. Want met uw investering kunnen wij veel meer mensen en bedrijven in beweging zetten om hun toegankelijkheid en uitgankelijkheid goed aan te passen.

ZODAT VEILIG VLUCHTEN ÉCHT OVERAL EN VOOR IEDEREEN MOGELIJK IS.

Hoe draagt u bij? 

Omdat wij het belangrijk vinden dat u uw investering veilig en betrouwbaar kunt doen, hebben wij ervoor gekozen om dit mogelijk te maken via een belegging. 

Op de website van Vrienden van Nooduitgang.nu vindt u alle informatie en kunt u de investering in orde maken. 

Cursus

Veilig vluchten in de praktijk,

Doel van de cursus is om mensen te leren in zien hoe belangrijk het is om rekening te houden met het vluchten voor mensen met een beperking in welke vorm dan ook.

Doelgroep: De cursus is vooral bedoeld voor architecten, woonbouwvereniging, VVE ’s en gemeenteambtenaren afdeling bouw en vergunning.

Rookmelder

Een veilig thuis, dat willen we allemaal. Hoe zit het met uw huis? Heeft u al een rookmelder in huis? Zo’n melder redt levens en daarom is het vanaf 1 juli 2022 in elk huis in Nederland verplicht om op elke verdieping een rookmelder te hebben. Daarom hebben wij de PulseLed ontworpen: een rookmelder, lichtbron en noodverlichting in één. Breekt er brand uit? Dan gaat de rookmelder af en bij stroomuitval gaat de noodverlichting aan, ook in geval van brand. Oftewel: altijd licht in de duisternis. Met de PulseLed kunt u meerdere rookmelders op verschillende verdiepingen met elkaar koppelen, want veiligheid staat natuurlijk altijd voorop!

Contact

Neem contact met ons op voor vragen, advies en ondersteuning om uw gebouw, evenement of locatie veiliger te maken voor iedereen. 

Zodat iedereen overal Veilig kan Vluchten

Vrienden van nooduitgang

Nooduitgang.nu is een uniek bedrijf. We kennen allemaal het poppetje op de vluchtweg aanduiding maar een poppetje in de rolstoel is nieuw. Toch hebben mensen in een rolstoel ook een bruikbare nooduitgang nodig. Veelal is de normale nooduitgang niet toegankelijk en kunnen mensen, die niet zelfredzaam zijn, niet veilig vluchten bij calamiteiten.